[1]
GaaslandR. 2003. Formens optimisme. Analyse av Thomas Kingos "Hver har sin Sk├Žbne". Nordlit. 7, 1 (aug. 2003), 313-324. DOI:https://doi.org/10.7557/13.1960.