[1]
Gaasland, R. 2003. Formens optimisme: Analyse av Thomas Kingos «Hver har sin Skæbne». Nordlit. 13 (Aug. 2003), 313–324. DOI:https://doi.org/10.7557/13.1960.