[1]
Andersen, B.I., Bones, S., Greve, A., Rosenlund, I.M. and Sojtaric, M. 2002. En pratsom gammel gubbe med sans for livet? Tema og norm i Kjell Askildsens «Thomas F’s siste nedtegnelser til almenheten». Nordlit. 12 (Aug. 2002), 3–20. DOI:https://doi.org/10.7557/13.1968.