[1]
Johansen, L. 2002. Det nordnorske stedet i Roy Jacobsens <i>Det nye vannet</i> (1987). Nordlit. 12 (Aug. 2002), 67–93. DOI:https://doi.org/10.7557/13.1974.