[1]
Ringgaard, D. 2002. Noen betragtninger om digt og rytme. Nordlit. 12 (Aug. 2002), 125–135. DOI:https://doi.org/10.7557/13.1977.