[1]
Eskeland, T. 2001. Stedsnavn og identitet. Nordlit. 10 (Sep. 2001), 3–21. DOI:https://doi.org/10.7557/13.2083.