[1]
Thuen, T. 2001. Sted og identitet. Nordlit. 10 (Sep. 2001), 79–93. DOI:https://doi.org/10.7557/13.2088.