[1]
Lindbach, K.M. 2001. Kulturelle identiteter i Hamsuns <i>Mysterier</i> og deres funksjon i romanen. Nordlit. 10 (Sep. 2001), 109–122. DOI:https://doi.org/10.7557/13.2090.