[1]
Karlsen, O. 2001. Postmoderne litteraturhistorieskriving. Nordlit. 10 (sep. 2001), 125–129. DOI:https://doi.org/10.7557/13.2091.