[1]
Karlsen, O. 2001. Postmoderne litteraturhistorieskriving: Per Thomas Andersens «Norsk litteraturhistorie» (Universitetsforlaget 2001). Nordlit. 10 (Sep. 2001), 125–129. DOI:https://doi.org/10.7557/13.2091.