[1]
Cassanello, A., Greve, A., Skaftun, A. and Wærp, H.H. 2000. Preface (in Norwegian): Nordlit 8—Hamsun i lys av Bakhtins teorier. Nordlit. 8 (Oct. 2000), 1. DOI:https://doi.org/10.7557/13.2102.