[1]
Gemzøe, A. 2000. Intertekstualitet: Tavshed og ord hos Michail Bachtin og Villy Sørensen. Nordlit. 8 (Oct. 2000), 3–32. DOI:https://doi.org/10.7557/13.2103.