[1]
Skaftun, A. 2000. ‹Glahns død›: I «Samtiden» og blant Glahns papirer. Nordlit. 7 (Feb. 2000), 105–135. DOI:https://doi.org/10.7557/13.2120.