[1]
Barstad, G.E. 1998. Metamorfoser og ornamentikk i Théophile Gautiers <i>Mademoiselle de Maupin</i>: Presentasjon av et prosjekt. Nordlit. 3 (Jan. 1998), 43–57. DOI:https://doi.org/10.7557/13.2172.