[1]
Karlsen, O. 1998. Sonetten som aritmetisk og arkitektonisk struktur: En intertekstuell lesning av Olav H. Hauges ‹Gullhanen› fra «Seint rodnar skog i djuvet» (1956). Nordlit. 3 (Jan. 1998), 121–141. DOI:https://doi.org/10.7557/13.2176.