[1]
Engelskjøn, R. 1998. Barndommens bøker i menns verden: «Guttene fra Gokkohjørnet» (1959) av Egil Rasmussen. Nordlit. 3 (Jan. 1998), 181–207. DOI:https://doi.org/10.7557/13.2183.