[1]
BäckströmP.A. 1998. Samvetets ro. Børje Veslens novell "Ångfärjan Tegelbacken". Nordlit. 2, 1 (jan. 1998), 209-235. DOI:https://doi.org/10.7557/13.2184.