[1]
Zachariassen, K. 2012. Isak Saba, Anders Larsen og Matti Aikio – ein komparasjon av dei samiske skjønnlitterære pionerane i Norge. Nordlit. 29 (May 2012), 1–13. DOI:https://doi.org/10.7557/13.2298.