[1]
Berg, R. 2012. Naturressursene og verdenspolitikken på Svalbard 1596-2011. Nordlit. 29 (May 2012), 183–192. DOI:https://doi.org/10.7557/13.2312.