[1]
Karlsen, S.S. 2012. Triumf, lojalitet, avstand. Fridtjof Nansens Fram-ekspedisjon (1893-1896) – og litteraturen i dens kjølvann. Nordlit. 29 (May 2012), 299–301. DOI:https://doi.org/10.7557/13.2343.