[1]
Heith, A. 2012. Platsens sanning. Performativitet och gränsdragningar i tornedalsk litteraturhistoria och grammatik. Nordlit. 30 (okt. 2012), 71-86. DOI:https://doi.org/10.7557/13.2373.