[1]
Hiss, F. 2012. Tromsø som samisk by? – Språkideologier og medienes rolle i språkdebatten. Nordlit. 30 (okt. 2012), 111-127. DOI:https://doi.org/10.7557/13.2375.