[1]
Aarekol, L. 2014. Helmer Hanssens reiser i isbaksen. Med Roald Amundsen og polene som omdreiningspunkt. Nordlit. 32 (Aug. 2014), 117–131. DOI:https://doi.org/10.7557/13.3076.