[1]
Jølle, H.D. 2014. Nansen i norsk polartradisjon. Nordlit. 32 (Aug. 2014), 133–146. DOI:https://doi.org/10.7557/13.3126.