[1]
Karlsen, S.S. 2015. Romantiske stereotypier eller barnlige avvik. Arktis som oppdragende element i jentebøker fra 1940- og 1950-tallet. Nordlit. 35 (Apr. 2015), 205–219. DOI:https://doi.org/10.7557/13.3435.