[1]
Pankratova, E. 2016. Hamsun og Tsjekhov—stilistisk gjenklang: Erfaringer fra mitt virke som oversetter. Nordlit. 38 (Apr. 2016), 217–225. DOI:https://doi.org/10.7557/13.3753.