[1]
Langhof, J. 2016. Författare—samhälle—media: En mediekritisk betraktelse av medietäckning om Knut-Hamsun-jubileet 2009. Nordlit. 38 (Apr. 2016), 106–115. DOI:https://doi.org/10.7557/13.3757.