[1]
Nesby, L.H. 2016. <i>På gjengrodde stier</i> (1949): Pasienten som forteller. Nordlit. 38 (Apr. 2016), 137–151. DOI:https://doi.org/10.7557/13.3761.