[1]
Dingstad, S. 2020. <i>Markens Grøde</i> (1917) i et bokhistorisk perspektiv. Nordlit. 47 (Nov. 2020), 51–64. DOI:https://doi.org/10.7557/13.5352.