[1]
Jonsson, B. 2020. Vilken svensk författare motsvarar Knut Hamsun och Örnulf Tigerstedt? Reflektioner om nazistiska diktare i Norden. Nordlit. 47 (Dec. 2020), 65–76. DOI:https://doi.org/10.7557/13.5632.