[1]
Nesby, L.H. 2020. Tuberkulose som tegn på virkelighet i Hamsuns <i>Victoria</i> (1898). Nordlit. 47 (Dec. 2020), 266–284. DOI:https://doi.org/10.7557/13.5656.