[1]
Nesby, L. 2010. Linda Hamrin Nesby: Hamsundisputas: <br>”En analyse av Knut Hamsuns romaner <i>Pan</i>, <i>Markens grøde</i> og <i>Landstrykere</i> med utgangspunkt i kronotopbegrepet.". Nordlit. 25 (Aug. 2010), 291–328. DOI:https://doi.org/10.7557/13.831.