(1)
Schimanski, J.; Spring, U. Mottakelse/mottakelse; Tilbakekomstene til den østerrikskungarske nordpolekspedisjonen, 1872-1874. Nordlit 2007, 143-166.