(1)
Schmidt, M.; Torjussen, S. S.; Whittaker, H. Forfatterpresentasjoner - Authorbiographies. Nordlit 2007, 267-271.