(1)
Eriksen, R. Kroppslighet Og Jomfrukur I Hans E. Kincks Tragedie <i>Den Sidste Gjest</I> (1910). Nordlit 2011, 55-68.