(1)
Eriksen, R. Kroppslighet og jomfrukur i Hans E. Kincks tragedie <i>Den sidste Gjest</i> (1910). Nordlit 2011, 55-68.