(1)
WhittakerH.; SchmidtM.; HeithA. Redaktører for Dette Nummeret / Editors of This Issue. Nordlit 2009, 13.