(1)
Schmidt, M.; Torjussen, S. S.; Whittaker, H. Redaktører for dette nummeret / Editors of this Issue. Nordlit 2007.