(1)
BäckströmP.; WhittakerH.; KudrjavtsevaT.; SchmidtM. Redaktører for Dette Nummeret / Editors of This Issue. Nordlit 2007, 11.