(1)
Whittaker, H.; Kudrjavtseva, T.; Schmidt, M. Redaktører for dette nummeret / Editors of this Issue. Nordlit 2006.