(1)
Whittaker, H.; Kudrjavtseva, T.; Schmidt, M. Redaktører for Dette Nummeret / Editors of This Issue. Nordlit 2006.