(1)
WhittakerH.; NesbyL. H. Redaktører for Dette Nummeret / Editors of This Issue. Nordlit 2006, 10.