(1)
Whittaker, H.; Nesby, L. H. Redaktører for Dette Nummeret / Editors of This Issue. Nordlit 2006.