(1)
BäckströmP. "Den Gamla Skamliga vanligheten". En Komparativ Analys Av Experimenterande Poesi Och Psykosens språk. Nordlit 2006, 10, 1-18.