(1)
Bäckström, P. "Den gamla skamliga vanligheten". En komparativ analys av experimenterande poesi och psykosens språk. Nordlit 2006, 1-18.