(1)
Torjussen, S. S. Popper, Kirk Og førsokratikerne. Nordlit 2006, 75-86.