(1)
BäckströmP. ”Den laglösa Fantasin till makten!” Det Svenska 70-Avantgardets Uppror Mot Den Rationella Poesin. Nordlit 2005, 9, 5-26.