(1)
Bäckström, P. «Den laglösa Fantasin till makten!»: Det Svenska 70-Avantgardets Uppror Mot Den Rationella Poesin. Nordlit 2005, 5–26.