(1)
Bäckström, P. «Den laglösa fantasin till makten!»: Det svenska 70-avantgardets uppror mot den rationella poesin. Nordlit 2005, 5–26.