(1)
KnutsenN. M. Et Lite Pekk Tesies. Litt Om språket I <i>Vett Og uvett</I&gt;. Nordlit 2005, 9, 71-77.