(1)
Whittaker, H. Aksumstelen. Et Monuments Skiftende Betydninger. Nordlit 2005, 9, 307-326.