(1)
Whittaker, H. Aksumstelen. Et monuments skiftende betydninger. Nordlit 2005, 307-326.