(1)
Bäckström, P. Jørn Erslev Andersen:<i>Værkelighed. Essays Om Dansk litteratur</I>. Nordlit 2005, 329-337.