(1)
Arntzen, E. «Men mennesket lever så længe»: En Lesning av Hamsuns ‹Feberdikte›. Nordlit 2005, 13–26.